უზაკი ჩანს სურს გათიშოს 1,5 მილიონი ეგზემპლარი, დაპირისპირების მიუხედავად