შეთავაზებების საბოლოო ჩამონათვალი, რომელიც მოგეწონებათ 'გარკვეული ჯადოსნური ინდექსიდან'