პრობლემა ანიმე მეკობრეობასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მოგვარდეს წინსვლა