ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილები დ. ნაცრისფერმა კაცმა მასწავლა