კიოტოს ანიმაციამ 30 მილიონ დოლარზე მეტი შემოწირულობა მიიღო!