იაპონიის მცდელობა შეაჩეროს მეკობრეობა 'ანტირატეტული' მანგას შექმნით, არაპროდუქტიულია