უდიდესი ნაცუ დრაგნიელის ციტატები ზღაპრული კუდიდან, რომელსაც არ დაივიწყებ