იშიუზოკუს მიმომხილველთა თარჯიმანი 'გაათავისუფლეს', იძულებულია ხელი მოაწეროს NDA (ჭორები)