ჩნდება პრობლემა ანიმე ცენზურის მხრივ და რა შეიძლება მოხდეს მომავალში