კომიკეტის სისხლძარღვთა შემოწირულობა ტანჯავს დასავლეთში ფემინისტებზე პანდერიზაციის შემდეგ