გაბრაზებული გულშემატკივარი აწვავებს მათეთრებელ მანგას მას შემდეგ, რაც ტიტე კუბო აშკარად აკრიტიკებს ჟუჟუცუ კაისენის პერსონაჟებს