8 ნამდვილი მეცნიერების ფაქტი დოქტორ სტოუნისგან ბრიტანეთის მეცნიერების კვირისთვის