6 სპორტული ცხოვრების გაკვეთილი გარკვეული სამეცნიერო სარკინიგზო იარაღიდან