3 ტომოო საქაგამი ციტატებით, რომლებიც სიბრძნით გადავსებულია