20 გონების გახსნის ციტატა, რომელიც გიყვართ ანიმედან: Hyouka