14 მაგის ციტატა, რომელიც გაინტერესებს თითოეული პერსონაჟის შესახებ