ცივი გულის 13 პერსონაჟი, რომლებიც ზურგს აცილებენ ხერხემალს