10 მამი ტომოეს ციტატები, რომლებიც შინაარსიანი და ინსპირირებით